مقالات در همایش ها

تعداد بازدید:۱۰۵

1- شرکت در اولین کنگره بین المللی اوراسیایی علوم ورزشی دانشگاه تبریز در سال 1397 و ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان:

Relationship between serum Chemerin levels and insulin resistance index and cardio-respiratory function in non-active obese and lean men

2-شرکت در 11 دوره کنفراس بین المللی علوم ورزشی کشور ترکیه در سال 2010 و ارائه مقاله با عنوان : 

Effect of body weight and footwear on flat foot deformity of 12-15 years old secondary school stadents.

3- شرکت در کنفراس بین المللی Exercise a & Sports as Medicine  کشور تایلند در سال 2010 و ارائه  دو مقاله با عناوین :

The Effects of Corrective  Exercise  Program on Flat foot Deformity of Male and Female Students*

Comparison of Physiological and Physical fitness characteristics of junior boy student wrestlers

4-شرکت در کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی: نیاز نسل فردا و ارائه مقاله با عنوان : بررسی وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ حرفه ای کشور در سال 1392

5- شرکت در سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران و ارائه مقاله با عنوان :

مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح سرمی IL-18   و CRP  با حساسیت بالا در مردان چاق غیر فعال در سال1390

6- شرکت در نهمین کنگره بیماریهای غد د درون ریز و متا بولیسم    در سال 1390 و ارائه مقاله با عنوان :

  A  Comparison of effect of 12-weeks endurance and resistance training on serum levels of IL-18 and high-sensitive  CRP in inactive obese men                                                                                                               

7- شرکت درششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی  و علوم ورزشی سال 1390  با مقاله : مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح سرمی IL-18   و CRP  با حساسیت بالا در مردان چاق غیر فعال

8- شرکت در ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان با عنوان : اثر یک دوره حرکات اصلاحی بر روی عارضه کف پای صاف دانش آموزان  در سال 1383

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۹