طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۹۶

1-به اتمام رساندن طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو  با عنوان :

مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح سرمی IL-18   و CRP  با حساسیت بالا در مردان چاق غیر فعال

2- به اتمام رساندن طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو  با عنوان :

ارتباط سطوح کمرین سرم با برخی شاخص­های پیکرسنجی، فشار خون، نیمرخ چربی، شاخص مقاومت انسولینی و عملکرد قلبی-تنفسی در مردان چاق و لاغر غیرفعال

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۹