دروس

تعداد بازدید:۱۱۵

1-مدرس دوره های آموزشی تخصصی تربیت بدنی در آموزش و پرورش شهرستان های میانه و  ماکو

2- مدرس کارگاه آموزشی حرکت اصلاحی در اداره آموزش و پرورش شهرستان ماکو

3- مدرس کارگاه آموزشی حرکت اصلاحی دردانشگاه ازاد اسلامی واحد ماکو

4- مدرس دوره های نظری مربیگری درجه 3 جودو از طرف فدراسیون جودو کشور

5- مدرس کارگاه آموزشی اسیب شناسی ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان شوط

6-تدریس  دروس تخصصی رشته تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

7- تدریس دروس تخصصی - عملی رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور شهرستان ماکو

8- تدریس  دروس تخصصی رشته تربیت بدنی در دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد خوی

9- تدریس دروس تخصصی رشته تربیت بدنی در دانشکده سماء خوی

10- تدریس دروس تخصصی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز چالدران

11- تدریس دروس عمومی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور واحد چالدران

12- تدریس درس تربیت بدنی در مدارس آموزش و پروش شهر میانه و ماکو

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۹